• Regulamentul Campionatului Naţional pe Echipe Tineret (U23) feminine/ masculin Editia: 2023 - 2024

  Regulamentul Campionatului Naţional                                                                                                                                                             pe Echipe Tineret (U23) feminine/ masculin Editia: 2023 - 2024
   

            În scopul  înlesnirii citirii şi înţelegerii se utilizează în acest regulament, în mod preponderent, modul de scriere “masculin”, astfel de exemplu “sportivul” indiferent de faptul că se face referire şi la sportive.

  I.                   SCOPUL
  ·      Angrenarea într-o competiţie oficială a celor mai bune echipe de tineret la feminine si masculin.
  ·      Desemnarea echipelor campioane naţionale pe anul competitional 2023-2024.
  ·      Asigurarea pregătirii şi verificării componenţilor loturilor naţionale în vederea participării la acţiunile internaţionale.
  II.              ORGANIZARE
  ·      Campionatul Naţional pe echipe Tineret U 23 (f + m) este organizat de Federaţia Română de Popice, cu sprijinul comisiilor locale de popice şi al cluburilor sportive participante.
  ·      Cluburile sportive participante răspund direct de organizarea acţiunilor privind arena de joc şi comportarea publicului spectator, când sunt gazde.
  III.             PROBE DE CONCURS
  ·      Echipele participante la Campionatul Naţional pe echipe sunt alcătuite din 6 sportivi, având în componenţa echipelor în mod obligatoriu minim 2 sportivii de la categoriile de vârstă U18 şi/sau U14 (juniori A şi juniori B) şi 4 tineret U23.
  ·      Atât sportivii de la categoria de vârstă U23 cât şi de la U18 şi U14 (cu menţiunea că sportivii de la categoria U14 trebuie să joace cu bile mici cu diametrul de 15 cm.) vor lansa câte 120 de lovituri mixte.
  ·      Poate fi utilizat şi un al treilea sportiv de la categoriile de vârstă de U18 şi U14 (juniori A şi juniori B) şi chiar a mai multor sportivii de la aceste categorii U18 şi U14, la latitudinea echipei respective ca tineret U23.
   
  IV.            SISTEMUL ŞI DATELE DE DESFĂŞURARE
  ·      Jocurile la U23 masculin si feminin se  vor desfăsura in sistemul C.N. Echipe Tur-Retur cu toate echipele participante. Pentru Play-Off se vor califica primele 4 echipe atat la feminin cat si la masculin.Echipele calificate la finala care nu se vor prezenta la competitie, vor i obligate sa plateasca o amenda de neprezentare de 4000 lei in contul Federatiei Romane de Popice. Turneul Final va porni cu toate participantele de la  zero si se va juca contrascor.In prima zi de concurs se va trage la sorti intrarea pe piste.A doua zi de concurs intrarea se va face in ordinea rezultatelor din prima zi.Echipa care va realiza cele mai multe popice doborate in cele doua zile va fi declarata Campioana Nationala .
   
   
  ·       TUR în  semestrul II 2023;  la masculin cat şi la feminin,conform programului.
  ·      RETUR în 2024; la masculin cat şi la feminin, conform programului.
  ·      Turneele finale la echipe tineret U 23 (f + m) se vor disputa in 2024.
  Datele de desfăşurare pentru retur si turneele finale vor fi stabilite odată cu calendarul competiţional intern şi internaţional pentru semestrul I – 2024. Finalele se vor desfasura pe arene neutre .
   
  V.             PARTICIPARE ŞI CONDIŢII DE DESFĂŞURARE
             1  ECHIPELE
  ·      Este obligatorie participarea echipelor de tineret (f + m) care aparţin secţiilor cu echipe in C.N. de seniori/re în Divizia  Naţională. Neprezentarea echipelor de tineret la etapa atrage după sine penalizarea echipelor de seniori. Pentru fiecare neprezentare a echipelor de tineret, echipele de seniori,juniori/senioare,junioare  vor fi penalizate cu cate două puncte în clasament  si amenda de 1000 lei pentru fiecare neprezentare.
  ·      Echipele participante se vor înscrie la Federaţia Română de Popice până la data de 15.08.2023 anexând un tabel care să cuprindă: componenţa loturilor, numărul legitimaţiei de jucător data naşterii, antrenorul sau instructorul, adresa şi telefonul arenei unde se va disputa meciul când sunt gazde, mijloace de transport în localitate.
  ·      În Campionatul Naţional pe echipe tineret U 23 (f + m),  jocul este valabil numai dacă au fost utilizaţi 6 jucători; din care 4 tineret U23 şi 2 sportivi  de la categoriile de vârstă U18 şi/sau U14 (juniori A şi juniori B). Vezi şi primul punct de la capitolul III, PROBE DE CONCURS menţionat mai sus.
  ·      În caz de forţă majoră prezentarea la joc în 5 jucători, între care să fie prezent obligatoriu 1 sportiv de la categoria de vârstă U18 sau U14 (junior A sau junior B), jocul este omologat.
  ·      Echipele participante la Campionatul Naţional pe echipe tineret U 23 (f + m) şi componenţa seriilor (vezi programul tur-retur).
  2   SPORTIVII
  ·      Pot participa la jocurile oficiale din campionat numai  tineret U23 şi sportivii de la categoria de vârstă  U18 şi U14 (juniori A şi juniori B), care posedă legitimaţie tip F.R. Popice cu toate vizele la zi ( viza federatiei pe anul in curs si viza medicala de la cabinet medicina  sportiva,( valabila 6 luni).
  ·      În cursul campionatului naţional pe echipe pe anul 2023– 2024, au drept de joc sportivii U23, născuţi în perioada 01.07.2000 – 30.06.2008, sportivii de la categoria de vârstă U18 (juniori A) născuţi în perioada 01.07.2004 – 30.06.2008
  ·      În campionatul Naţional ediţia 2023 – 2024 au drept de joc şi sportivii de la categoria de vârstă U14 (juniori B), născuţi în perioada 01.07.2009 – 30.06.2011 cu condiţia să aibă 12 ani împliniţi înainte de joc şi  să joace cu bile mici (cu diametrul de 15 cm).
  ·      Legitimarea jucătorilor se va face pe baza carnetelor tip F.R.Popice cu viza anuală şi viza medicală valabilă la zi ( 6 luni ).
  ·      Orice contestaţie referitoare la sportivi, arenă sau material de joc se face în scris până la terminarea jocului şi se înmânează arbitrului principal sau secretarului de concurs. Taxa de contestaţie este în valoare de 300,00 lei şi trebuie depusă împreună cu contestaţia, altfel îşi pierde valabilitatea.
  ·      Sportivii participanţi şi îndrumătorii/antrenorii acestora la campionatul naţional sunt obligaţi să posede echipament uniform adecvat jocului de popice si sa fie inscriptionat cu numele echipei exact cum scrie in legitimatia de joc, conform articolului 7.5 din ISO – NBC – 2013, pagina 21.
  ·      Sportivii trebuie să aibă o atitudine sportivă, corectă şi disciplinară, să nu angajeze discuţii cu antrenorul, arbitrul şi publicul spectator, să nu facă zgomote de natură să sustragă atenţia adversarilor în momentul când aceştia lansează bila şi să nu vocifereze la deciziile arbitrului.
  ·      În timpul jocului orice problemă se rezolvă prin antrenor sau căpitanul de echipă.
  ·      Abaterile de la regulile tehnice cât şi abaterile disciplinare se sancţionează conform articolului 10 din ISO-NBC-2013, paginile 27 – 30.
   
  VI.            CONDIŢII DE DESFĂŞURARE
  ·      Meciurile se vor desfăşura conform Calendarului Intern. Ora oficială fiind 9,00. Orice alta modificare a orei de incepere a meciului se va face cu acordul ambelor echipe si  al Comisiei de Competitii, urmand a fi anuntat si arbitrul in timp util.                                 
  ·      Întâlnirile se vor desfăşura pe 2, 4 sau 6 piste .
  ·      Cu 30 de minute înainte de începerea jocului, antrenorii sau conducătorii echipelor vor preda arbitrului principal listele cu jucătorii cu toate documentele necesare.
  ·      Este obligatorie folosirea jucătorilor în ordinea înscrisă în foaia de concurs. Raportul şi foile de concurs, cu semnătura arbitrului principal şi a căpitanilor de echipă - trebuiesc trimise la federatie.
  ·      Pe listele de concurs pot fi trecuţi 8 sportivi/sportive, un antrenor principal, unul secund şi căpitanul de echipă.
  ·      În cazul cluburilor sportive care înscriu două echipe sunt obligate ca la înscriere să nominalizeze separat loturile pentru cele două echipe. Nerespectarea acestei hotărâri duce la anularea rezultatului sportivului în culpă.
  ·      Se poate efectua schimbarea a 2 jucători fără nici o motivare, conform articolelor 8.5.2 şi 8.6 din ISO-NBC-2013, pagina 26 (bineînţeles din contingentul de rezerve înscrişi pe lista de jucători care poate conţine până la 8 sportivi – 6 titulari + 2 rezerve). Sportivii de la categoriile de vârstă U18 şi U14 pot fi schimbaţi numai cu sportivii din aceasi categorie (cu excepţia faptului când au fost utilizaţi deja cei  doi sportivi minim obligatorii, atunci dacă evoluează mai mulţi jucători de la aceste categorii U18 şi U14 ei pot fi schimbaţi şi de către jucători de la categoria U23).
  ·      Indicaţii pentru organizatori şi pentru arbitrii conform articolului 10.5 din ISO –NBC-2013, pagina 30.
  ·      Arbitrii  sau echipele gazda au obligatia sa transmita imediat dupa meci rezultatele jocului (doar centralizatorul)  pe email la federatie sau whatsapp la Comisia de competitii, acest lucru fiind necesar pentru a putea centraliza cat mai repede rezultatele la nivel de comisie.Daca acest lucru nu se intampla in maxim 72 ore ,arbitrul respectiv nu mai este delegat la urmatoarea etapa.
   
  VII.          SISTEMUL DE JOC
  ·      Campionatul naţional pe echipe tineret U 23, ediţia 2023 – 2024 se va desfăşura în spiritul prezentului regulament, Regulamentului  Disciplinar si  Regulamentului Sportiv ISO-NBC-2013.
   
              MODUL DE ALCĂTUIRE AL CLASAMENTULUI
  ·      Atat la  masculin si chiar la feminin, clasamentele se vor întocmi in fiecare etapa pe baza punctelor cumulate de fiecare echipa. Punctele se vor acorda dupa cum urmeaza: 2 puncte pentru victorie, 1 punct pentru egalitate si 0 puncte pentru înfrângere.
  ·       În caz de egalitate de puncte între două sau mai multe echipe  departajarea se va face la popicaveraj, iar dacă egalitatea persistă se aplică în continuare sistemele de departajare,conform articolului 6.3.3 din ISO-NBC-2013, pagina19.
  ·      Turneul final se va desfasura conform Hotararii de Prezidiu Federal pe o arena neutra ce va fi stabilită de F.R.Popice, în 2 zile contra scor, în prima zi ordinea de intrare se face în urma tragerii la sorţi stabilită la şedinţa tehnică, a doua zi intrarea pe piste va fi în ordinea clasamentului după primul tur.
   
  ·      La turneul final clasamentul se va întocmi pe baza popicelor realizate în cele două zile de concurs.
  ·      În caz de egalitate se vor lua în consideraţie rezultatele la izolate şi după aceea  bilele goale;
   
   
               ARBITRAJELE
  ·      Conducerea jocurilor în cadrul turneelor finale va fi asigurată de către un arbitru principal, delegat de Fedratia Romana de Popice şi arbitrii secunzi în funcţie de numărul pistelor de concurs, delegaţi de către comisiile locale.
  ·      Arbitrul principal este obligat să verifice condiţiile de joc, să facă menţiunea în raport, să respecte regulamentul de joc şi cel al competiţiei, interpretând imparţial situaţiile apărute, astfel ca jocul să se poată desfăşura.
  ·      Arbitrul secund poate fi înlocuit de către un arbitru  jucător care să scrie în foile de concurs sau la tablă cu acordul echipelor participante.
  ·      În cadrul neconcordanţelor rezultatelor de pe tablă cu cele înscrise în foile de concurs se acceptă rezultatul de pe tablă, arbitrul principal efectuând modificarea în foile de concurs cu roşu şi va face menţiunea în raportul său.
  ·      Baremurile de arbitraj la fiecare meci vor fi suportate de către echipa gazda.
              TITLURI ŞI PREMII
  ·      Echipele clasate pe locul I în turneul final vor fi declarate Campioane Naţionale ale României pe anul 2024  şi vor primi cupe, diplome, tricouri de campion şi medalii.
  ·      Echipele clasate pe locurile 2 şi 3 în turneul final vor primi cupe, medalii şi diplome.
  ·      Premiile se vor acorda de către federatie la câte  10 sportivi/sportive.+ 2 antrenori
   
               CONDIŢII DE PARTICIPARE
  ·      Cheltuielile de participare în CN Echipe U23 – transport, cazare, masă, taxă de participare vor fi suportate de către echipele participante.

  • Cheltuielile de organizare la Turneul Final (arbitrii, secretar de concurs, cazare, masă, medalii, cupe, diplome, barem etc.) şi transportul acestora vor fi suportate de către Federatia Romana  de Popice din  taxa de participare care este de 1200 lei/echipa, conform Anexa nr. 2.

   
   

                DISPOZIŢII FINALE
        Dispoziţiile prezentului Regulament se întregesc cu prevederile Statutului Federaţiei Române de Popice, Regulamentul Disciplinar, Regulamentului ISO-NBC-2013 şi ale Regulamentului Campionatului Naţional pe echipe – Divizia Naţională pentru seniori  ediţia 2023 – 2024.
                                                                                                                                                             
   
          Regulamentul CN Tineret a fos aprobat in sedinta de Prezidiu Federal din data de 20.06.2022
   

  COMISIA de COMPETIŢII      

  Antimirescu Catalin Remus

 • Regulament Campionat Naţional (U23) Feminin și Masculin Editia: 2023 - 2024

  Regulamentul Campionatului Naţional                                                                                                                                                             pe Echipe seniori la feminin si masculin Editia: 2023 - 2024  
   
  În scopul înlesnirii citirii şi îţtelegerii se utilizează, în mod preponderent, în acest regulament “modul de scriere masculin”,astfel de exemplu ”sportivul”,indiferent de faptul că se face referire şi la sportive.

  SCOPUL

  ·      1.1 Angrenarea într-o competiţie de amploare a celor mai bune echipe masculine şi feminine din ţară.
  ·      1.2 Desemnarea echipelor campioane naţionale pe anul sportiv competiţional 2023/2024 la feminin şi masculin care vor participa la Cupa Mondială, şi a echipelor clasate pe locurile II, III şi IV care vor participa la Cupa Europei, respectiv la Cupa NBC, precum şi stabilirea ierarhiei echipelor participante la competiţie.
  ·      1.3  Asigurarea pregătirii loturilor naţionale în vederea reprezentării în arena internaţională şi a participării la Campionatele Mondiale din 2024.

  ORGANIZARE

  ·      2.1 Campionatele naţionale pe echipe feminin şi masculin – Divizia Naţională, sunt organizate de Federaţia Română de Popice  cu sprijinul comisiilor federale, comisiilor judeţene pe ramuri de sport şi a cluburilor sportive.
  ·      2.2  Echipele participante în Campionatul Naţional – Divizia Naţională sunt direct răspunzătoare de organizarea şi desfăşurarea etapelor competiţionale, de asigurarea bazei materiale (arenă, materiale de joc), să deţină un Certificat de Omologare în temen de valabilitate, emis de NBC sau F.R.Popice,  precum şi comportamentul spectatorilor prezenţi în sala de joc. (Vezi şi articolul 10.5 din ISO-NBC-2013, pagina 30).

  2.2.1  Indicaţii pentru organizatori şi arbitri                                                                                                                            a)       Trebuie împiedicat faptul, ca:                                                                                                                                                  a 1)      să se fotografieze cu blitz-uri pe timpul unui joc;                                                                                                      a 2)      să se încurajeze sportivii cu zgomote care deranjează astfel jucătorii.                                                           Arbitrul responsabil respectiv va decide în fiecare caz individual în parte în funcţie de evaluarea factorilor locali, referitor la a 1) şi a 2).                                                                                                                       b)   În interesul sportului popicelor, echipele de televiziune şi de reporteri sportivi trebuiesc sprijinite în orice fel şi mod. Astfel pot fi acceptate unele mici îngrădiri ale desfăşurării jocului.                                                c)   Organizatorul este responsabil în ceea ce priveşte menţinerea liniştii şi ordinii în arena de popice.    Organizatorul trebuie să urmeze instrucţiunile arbitrului responsabil respectiv în cazul în care indică excluderea unor participanţi la competiţie sau a unor spectatori din arena de popice.

  ·      2.3  Campionatul Naţional seniori/senioare se organizează pe câte o singură serie – Divizie Naţională feminin şi masculin.
  ·      2.4 Federaţia Română de Popice respectă regulamentul Secţiunii NBC din cadrul Federaţiei Mondiale de Popice (WNBA) şi îşi adaptează corespunzător regulamentele proprii.

  PROBE DE CONCURS

  ·      3.1 Echipele participante la Campionatele Naţionale – Divizia Naţională vor fi formate din 6 sportivii şi până la  patru rezerve.
  ·      3.2  Fiecare sportiv va lansa câte 120 de bile mixte în patru seturi de lansări de câte 30 bile mixte, pe fiecare pistă (1 set = 15 lansări la plin + 15 lansări la izolat)

  DATE DE DESFĂŞURARE

      4.1 Jocurile în cadrul Diviziei Naţionale se vor desfăşura astfel: turul în toamna anului 2023, iar returul în primăvara anului 2024.

   
  PARTICIPANŢI ŞI CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

  5.1   ECHIPE

  5.1.1  Echipele participante la Campionatele Naţionale, Divizia Naţională feminin şi masculin se vor înscrie la F.R. Popice până în data de 15.08.2023 anexând la adresa oficială de înscriere următoarele acte:                                                                                                                                                                                        a)  Tabel nominal cu componenţii lotului de sportivi, data naşterii, seria şi numărul buletinului sau cărţii de identitate şi numărul legitimaţiei de joc a sportivilor şi clasificarea sportivă a acestora.                                    b) Numele antrenorului principal şi secund (respectiv instructor) ce se vor ocupa de echipă, numărul carnetului de antrenor şi categoria de clasificare.                                                                                                        c)  Adresa, codul poştal, tel./fax-ul şi e-mail-ul unităţii sportive unde se poate trimite corespondenţa.                d)  Adresa şi telefonul arenei unde se vor disputa jocurile oficiale, când echipa este gazdă, mijloacele de transport până la aceasta de la gară sau din centrul oraşului, telefonul fix sau mobil al antrenorului şi organizatorului.                                                                                                                                                                e) Copie după chitanţele sau ordinul de plată a taxelor de participare în campionate, a vizelor anuale, a antrenorilor (şi instructor)                                                                                                                                                    f)  Dacă pot asigura cazarea pentru arbitrii principali.                                                                                                       5.1.2  Echipele participante la Campionatul Naţional, Divizia Naţională, sunt obligate să folosească efectiv un jucator de categoria U23 în echipă, care poate fi schimbat tot cu  jucători de categoria U23 sau chiar de un jucator de categoria U 18 (cu conditia împlinirii vârstei de 16 ani cu o zi înainte de jocul respectiv)                                                                                                                                                                            5.1.3 Toate echipele participante în Campionatul Naţional, Divizia Naţională, sunt obligate să aibe echipe de categoria de vârstă U23 feminin sau masculin (după caz), care vor participa la Campionatul Naţional pentru echipe Tineret U23 feminin sau masculin in format de 6 contra 6 si in acelasi timp ,echipele de seniori  au obligatia sa participe si  la Cupa Romaniei  Echipe Seniori. Cluburile care din diferite motive nu pot participa la Cupa Romaniei Seniori, sunt obligate ca in CN Echipe Seniori sa foloseasca 2 jucatori U23 efectiv   in echipa la toate etapele din CN Echipe Seniori inclusiv la PLAY-OFF.                                                     5.1.4  În campionatul national seniori  pot fi utilizaţi şi jucători de la categoriile de vârstă U23 şi U18, în loc de seniori (U60), dar numai dacă au împlinit cu o zi înaintea jocului varsta de 16 ani.
  5.1.5 În campionat jocul este valabil numai dacă sunt  utilizaţi minim  6  jucători şi eventualele schimbări.
  5.1.6 Pe parcursul jocului se pot face 2 schimbări .                                                                                                                         5.1.7  La începutul şi sfârşitul fiecărui joc ambele echipe sunt obligate să ia parte la salut în echipament sportiv cu minim 6 sportivii (în caz obiectiv întemeiat, cu 5 sportivi) din cei 10 sportivi înscrişi pe lista oficială de concurs.                                                                                                                                                                                        5.1.8  Dacă la ora deschiderii  meciului nu sunt prezenţi 6 sportivi din motive obiective de la o echipă, aceasta poate incepe meciul cu minim 5 jucători şi în aceste condiţii se va juca 6 contra 5 dintre care 2 de U23
  5.1.9  Dacă la ora oficială de începere a meciului una din echipe nu se prezintă la salut, se acordă timp de aşteptare 15 minute, după care se efectuează salutul cu echipa prezentă şi se dă joc pierdut – forfait – echipei care lipseşte şi  va fi amendată  cu suma de 4800 lei la prima abatere, iar în caz de neplată în contul federaţiei până la ora de desfăsurare a următorului meci, echipa va fi penalizată cu 2 puncte  (în clasament va avea minus 2 puncte) şi nu va avea drept de joc în nici o competiţie ulterioară până nu achită amenda. În situaţia în care echipa oaspete care efectuează deplasarea cu mijloace de transport auto, suferă o defecţiune tehnică este obligată să anunţe telefonic echipa gazdă şi arbitrul principal înaintea orei oficiale de începere a meciului, având apoi la dispoziţie 2 ore ca să ajungă la meci. În cazul în care echipa gazdă nu se prezintă la meci, cheltuielile de deplasare,cazare si masa ale echipei oaspete şi a arbitrilor vor fi suportate de echipa gazdă.                                                                                                                                               5.1.10  În cazul în care din diferite motive este exclusă o echipă din campionat, punctele realizate de celelalte echipe cu echipa în cauză se anulează, indiferent de perioada în care se decide această excludere (în tur şi retur).                                                                                                                                                       5.1.11. Cazuri în care se poate amâna un meci:                                                                                                                          - dacă minim 50% din echipă (3 sportivi) nu e aptă medical ( cu prezentarea documentelor legale - certificat medical de la cabinet sportiv) - caz în care va fi anunţată federaţia, echipa adversă şi arbitrii;  - de comun acord – dacă este o înţelegere între ambele echipe cu anunţarea în scris a federaţiei şi a arbitrilor şi cu stabilirea datei reprogramării în maxim 20 de zile calendaristice. În caz contrar federaţia va reprograma jocul.  Pe adresa de amanare a meciului, trebuie sa se gaseasca stampilele celor doua cluburi si data exacta cand se desfasoara meciul amanat.In caz contrar ,meciul nu se va amana.                                                                                                                                                                                            –daca una din echipe are joc international official , jocul este amanat fara acordul echipei adverse.                                                                                                                                                                                                    - cazuri de forţă majoră:  inundaţii, incendii, ninsori puternice, accidente grave întâlnite pe traseul de deplasare sau la reşedinţa echipei gazdă sau oaspete.
  5.2 SPORTIVI ŞI ANTRENORI
  5.2.1  Pot participa la jocurile din campionat sportivii care posedă legitimaţie tip F.R. Popice cu viza anuală pe anul în curs şi viza medicală emisă de un medic de cabinet sportiv, valabilă  6  luni, iar pentru sportivii care au împlinit 50  de ani, viza medicală în termen de  3 luni (calculată din data emiterei vizei).  Sportivii care nu se prezinta la meci cu legitimatia de joc cu viza anuala si cea medicala  ,nu au drept de joc.                                                                                                                                                               
  Arbitrul nu acorda drept de joc unui sportiv daca nu îndeplineşte condiţiile sus menţionate.                                   5.2.2  Legitimarea la jocurile oficiale a jucătorilor de la categoria de vârstă U23 şi U18 se efectuează în baza carnetelor de legitimare tip F.R. Popice.                                                                                                               5.2.3  În anul competiţional 2023 – 2024 CN Echipe seniori au drept de joc jucătorii de la categoria de vârstă U23 şi U18, născuţi în perioada 01.07.2000 – 30.06.2008 (având 15 ani împliniţi la ora jocului).                                        5.2.4  Sportivii şi îndrumatorii (antrenorii sau asistenţii) participanţi la campionatul naţional sunt obligaţi să posede echipament uniform, adecvat jocului de popice, conform articolului 7.5 din ISO-NBC-2013, pagina 21. Pe spatele echipamentului sportiv, inclusiv pe bluzele de trening, sportivii, antrenorii şi asistenţii vor avea inscripţionată denumirea cluburilor sportive din care provin exact aşa cum este înscris în carnetul de joc, iar echipamentul de joc (sort , tricou  si  sosete) sa fie identic pentru toti componentii echipei.Nu pot juca 2 sportivi de la acelasi club cu echipamente diferite. În caz contrar sportivul  în culpă va fi eliminat din joc şi rezultatul acestuia se va puncta cu zero.                                                                                                                                                                    5.2.5  Sportivii/sportivele trebuie să aibe o atitudine sportivă, corectă şi disciplinată, să nu angajeze discuţii nesportive cu antrenorul, arbitrul sau publicul spectator, să nu facă zgomot de natură să distragă atenţia adversarilor în momentul când aceştia lansează bila şi să nu vocifereze la deciziile arbitrului. Sportivii nu pot fi avertizaţi sau sancţionaţi dacă în timpul jocului îşi exprimă satisfacţia prin gesturi care nu deranjează adversarul.                                                                                                                        5.2.6  Sportivii, antrenorii şi conducătorii care primesc în etapele de campionat şi în alte competiţii organizate de federaţie, cartonaşe galbene disciplinare, vor plăti o amendă de 400 lei pentru fiecare cartonaş în termen de 72 de ore la F.R. Popice. Sportivul/antrenorul va trebui să dovedească plata amenzii în termen la următoarea competiţie indiferent de rangul acesteia (etapa C.N, Individuale, Cupa României etc). Dovada trebuie făcută arbitrului principal (confirmarea federatiei că a fost făcuta plata), ca acesta să-i dea drept de joc. Pentru cei care primesc al doilea cartonaş galben disciplinar, în afara amenzii vor fi automat suspendaţi o etapă .Aferent articolelor 5.2.5 şi 5.2.6 mai sus menţionate vezi articolul 10 din ISO-NBC-2013, paginile 27÷30.
  5.2.7  Sportivii care primesc în timpul jocului cartonaş roşu disciplinar, vor plăti o amendă de 600 lei şi vor pierde automat dreptul de a mai lansa.                                                                                                                                         5.2.8  Antrenorii, conducătorii sau alţi tehnicieni care primesc cartonaş roşu disciplinar vor fi suspendaţi automat două etape şi vor primi o amendă de 600 de lei pentru fiecare cartonaş, sumă ce va fi plătită în termen de 72 de ore la F.R. Popice.                                                                                                                                  5.2.9  În cazul neachitării in termen de 72 de ore a sumelor corespunzătoare cartonaşelor cu care au fost sancţionaţi atunci sportivii, antrenorii, instructorii, conducătorii vor rămâne suspendaţi până la plata amenzii respective.                                                                                                                                                5.2.10  Orice contestaţie referitoare la sportivi, antrenori, materialele de joc, etc. se va efectua în scris până la terminarea jocului şi se va înmâna arbitrului principal, care va specifica pe contestaţie, data şi ora recepţionării acestuia. Contestaţia se va lua în considerare numai dacă s-a achitat taxa aferentă de 300 lei în termen de 72 de ore la F.R. Popice.                                                                                                           
  5.2.11   Daca un Club Sportiv face contestatie la Comisia de Disciplina (şi va achita la federaţie 300 lei) pentru un cartonaş disciplinar pe care l-a primit un reprezentant al clubului, pe parcursul unui meci şi acesta câştigă apelul, suspendarea va fi ridicată şi i se va da înapoi amenda de 400 lei sau 600 lei achitată pentru cartonaşul disciplinar.
  CONDIŢII DE DESFĂŞURARE
  6.1  Toate întâlnirile se vor desfăşura conform calendarului intern Sem. II /2023 si Sem. I / 2024.                             Ora oficială de începere a meciurilor este ora 10:00                                                                                                   Întâlnirile se vor desfăşura în următoarele condiţii;                                                                                                   Feminin  pe  2,  4 piste sau 6 piste.                                                                                                                     Masculin pe 2, 4 piste sau 6 piste.                                                                                                                        Toate arenele de joc pentru C.N. pe echipe din Divizia Naţională trebuie să corespundă  articolelor 4.4 şi 4.5 din ISO-NBC-2013, paginile 9 si 10 şi conform regulamentului tehnic al WNBA, să deţină un certificat de omologare emis de NBC sau F.R. Popice, cu încadrarea în termenul de valabilitate de maxim 3 ani de la data emiterii, iar turneele finale se vor juca numai pe arene omologate internaţional.  Echipele care deţin arene de popice cu 6 sau 8 piste, vor anunţa în scris, pistele pe care vor juca în campionat. Echipele care nu au arena omologata la inceperea meciului vor pierde meciul.                                                                                                                                                                             6.2. Înaintea fiecărui meci arbitrul principal va constata existenţa Certificatului de omologare a arenei de popice respective, precum şi încadrarea în durata de valabilitate a acesteia.    
  6.2.1. De asemenea arbitrul principal va verifica starea pistelor, a scândurilor de lansare, spaţiul popicelor, popicele şi bilele precum şi aparatele de ridicare automată a popicelor împreună cu dispozitivele aferente acestora (panourile electronice de afişaj, pupitrele şi fotocelulele) .                                 6.2.2. Înaintea fiecărui meci din campionat pistele să fie date cu wax şi silicon în prezenţa echipei oaspete, cu o oră înainte de începerea meciului. Dacă la ora oficiala pistele nu sunt pregătite de joc        (date cu wax si silicon), arbitrul principal va da  echipei gazdă meci pierdut şi va consemna în raport acest lucru. Defectarea maşinii de lustruit în timpul lustruirii pistelor se va sancţiona doar cu avertisment pentru echipa gazda. La cererea gazdelor şi cu acordul oaspeţilor pistele se pot lustrui şi cu o zi înainte fără ca oaspeţii să  participe la acest lucru. Toate observaţiile privind neconcordanţele constatate vor fi consemnate în raportul arbitrului.                                                                                                             6.3.  Nerespectarea observaţiilor de la articolul 6.2, duce la pierderea celor două puncte de către echipa gazdă.                                                                                                                                                                                6.3.1. Dacă arbitrul principal constată nereguli la materialul de joc (vezi art.6.2.1) va da drumul la joc, dar va consemna în raport toate deficienţele apărute pe parcurs, urmând ca echipa gazdă să remedieze aceste nereguli până la următoarea etapă. Dacă echipa gazdă nu îşi remediază neregulile de la sala de joc va fi  amendată etapă de etapă (pînă la rezolvarea problemelor apărute) cu suma de 250,00 lei, sumă ce trebuie achitată în 72 ore la F.R. Popice.                                                                                                             6.4.  În meciurile din C.N., Divizia Naţională masculin-feminin schimbarea pistelor se va efectua, ţinându-se seama că echipa gazdă va începe jocul pe pistele fără soţ conform cu articolul 5.3.4 din ISO-NBC-2013, pagina 12.                                                                                                                                                             Schimbarea pistelor când se joacă pe patru piste:                                                                                                           Schema este pentru prima serie.


   
         A2
   

  B2
   

  1
   
  B1
   
  Pista 1

  Pista 2

  Pista 3Pista 4
  A1B1A2B2
  B1A1B2A2
  B2A2B1A1

  A2

  B2

  A1B1

  Jucătorii 3 şi 4, respectiv 5 şi 6 se vor schimba în mod similar corespunzător jucătorilor 1 şi 2.        
   
  Schimbarea pistelor când se joacă pe 6 piste:                                                                                                                  Schema este pentru prima serie.                                                                                        Pista 1

  Pista 2Pista 3Pista 4Pista 5Pista 6
  A1B1A2B2A3B3
  B1A1B2A2B3A3
  B3A3B1A1B2A2
  A3B3A1B1A2B2

  Jucătorii 4,5 şi 6 se vor schimba în mod similar corespunzător jucătorilor 1, 2 şi 3.                                                   6.5.  Cu 45 de minute înainte de începerea jocului echipa gazdă trebuie să predea lista de start cu cei 8 jucători, primii 6 vor fi titulari şi vor intra în concurs conform ordinii din listă de jucători. Echipa oaspete după ce a luat cunoştinţă de ordinea de start a celor 6 jucători ai echipei gazdă vor prezenta şi lista de joc cu cei 6 titulari şi cele 2 rezerve cu 30 de minute înainte de începerea jocului.                                                 6.5.1. La predarea listelor de joc antrenorii celor două echipe au dreptul să verifice vizele medicale ale jucătorilor adverşi, iar în cazul că vor constata nereguli vor sesiza arbitrul principal. Nu este valabila nici o derogare de la viza medicala emisa de doctor sportiv, indiferent de cine incearca sa emita asa ceva.                                        
    6.5.2. Dacă unul din cei 6 jucători titulari, indicaţi pe lista de start nu poate evolua, el poate fi înlocuit cu un jucător de rezervă de pe poziţiile 7 -10 din lista de start).                                  
    6.6.  Această schimbare se poate efectua numai  înaintea prezentari jucătorului de pe poziţiile1-6.
  Jucătorul schimbat în această situaţie îşi pierde dreptul de joc pentru meciul respectiv, neavând posibilitatea de a figura nici ca jucător de rezervă. O schimbare a unui jucător se poate efectua în orice moment al celor 120 de lansări (chiar şi la bila 119), însă în această situaţie jucătorul de rezervă care îl înlocuieşte pe cel schimbat nu mai poate beneficia de nici un timp de încălzire.                                                                                      6.7. Pe listele de start pe care sunt trecuţi cei 10 sportivi (6 titulari +  4 rezerve) se mai trec şi un antrenor principal, un antrenor secund şi un căpitan de echipă. Pe listele de joc la sportivii U23 şi U18 se va trece numărul legitimaţiei jucătorului şi data naşterii completă (ziua, luna şi anul naşterii).                                                                              
    6.8.  După predarea listelor de jucători, a legitimaţiilor de joc şi a actelor de identitate arbitrului principal, acesta trece pe tablă  sportivii, conform listelor completate de antrenori. Urmează prezentarea echipelor şi salutul sportiv.                                                                                                                                                                                                   6.9.  Fiecare sportiv/sportivă are la dispoziţie pe pista sa iniţială 5 minute de încălzire. Evoluţia oficială a sportivului/sportivei începe odată cu prezentarea la încălzire. Timpul de încălzire poate fi luat în consideraţie o singură dată la o serie. Jucătorul de rezervă (care schimbă) nu are dreptul la timp de încălzire. Dacă înlocuirea unui titular se petrece în perioada timpului de încălzire, atunci jucătorul de rezervă mai poate beneficia de timpul de încălzire care a mai rămas.                                                                   
  6.10.  În timpul jocului îndrumătorii, care au dreptul să dea indicaţii sportivilor aflaţi în concurs, fără a intra în spaţiul de joc, fără a gesticula sau a vorbi cu voce tare pentru a nu deranja sportivii de pe celelalte piste, pot fi antrenorii şi căpitanul de echipă sau unul dintre sportivii de pe lista oficială de jucători.                                                                                                                                                                        În spatele sportivului aflat în joc stă o singură persoană care îndrumă, fără a se ridica de pe scaun şi fără a părăsi spaţiul aferent îndrumătorului până la încheierea setului de lansări. Îndrumătorul poate părăsi scaunul din spatele jucătorului pe care îl asistă în timpul unui set, dar atunci nu va mai avea permisiunea de a reveni pe acel scaun în timpul acelui set, ci doar în următorul set (dacă sportivul pe care îl asistă nu şi-a încheiat încă evoluţia), pe alt scaun corespunzător pistei pe care va evolua jucătorul asistat de acest îndrumător. Vezi şi articolul 8.7 din ISO-NBC-2013, de la pagina 27, cu referire la îndrumători.                                                                                                                                                                             Privitor la avertizarea îndrumătorilor, pentru abateri care trebuie consemnate în foaia de concurs şi în raportul arbitrului principal vezi articolul 10.2 din ISO-NBC-2013 de la paginile 28 şi 29.

  6.10.1.  Avertismente
  a)    la prima abatere de la reguli: cartonaş galben;  fără alte efecte
  b)    la a doua abatere de la reguli: cartonaş galben-roşu

  Îndrumătorul/antrenorul trebuie să părăsească imediat locul din care a asistat jucătorul său şi este suspendat până la sfârşitul jocului conform articolului 10.2.1. Este permis unui alt îndrumător să asiste jucătorul său, dar numai de la un nou set de lansări. 

  c)     suspendarea din competiţie: cartonaş roşu
  d)    După cea dea treia abatere de la reguli pe timpul competiţiei îndrumătorului/antrenorului respectivului îi va fi interzisă asistarea sportivilor.                                                                                                                               Sancţionarea abaterilor de la reguli, care au fost săvârşite în afara îndrumării, trebuie evaluate ca abateri de la reguli conform literelor a) şi b) şi trebuie incluse în mai noua decizie de sancţionare conform literelor b) şi c). În cazul în care există deja o sancţiune de suspendare/eliminare, îndrumarea nu mai este posibilă.                                                                                                                                                           6.11. Dacă în timpul jocului sportivul depăşeşte spaţiul de joc cu orice parte a corpului sau calcă linia de marcaj depăşind-o, atunci la prima abatere va fi sancţionat cu cartonaş galben, evaluându-se lansarea, dar la o a doua depăşire cât şi la următoarele va fi sancţionat cu cartonaş galben – roşu, anulându-se rezultatul lansării respective.                                                                                                                                                           Vezi şi articolul 10.3. cu abateri de la reguli detaliate din ISO-NBC-2013, de la pagina 29.                                      6.11.1. Abateri de la reguli în mod detaliat.                                                                                                                Abaterile de la reguli sunt urmărite şi sancţionate în principiu luând în consideraţie regulamentul RVO (juridic şi pentru proceduri juridice al NBC).   În timpul activităţii sportive pot fi posibile de exemplu următoarele abateri de la reguli:
  a)    depăsirea liniilor spaţiului de joc, exceptând preluarea bilei conform articolului 5.4.1.;
  b)    aşezarea bilei lângă scândura de lansare sau pe suprafaţa de rulare a bilelor (pe pistă);
  c)     atingerea podelei cu mâna sau cu genunchiul în scop ajutător, cu excepţia unei căderi (prăbuşiri accidentale);
  d)    sprijinirea de jgheab sau de perete după lansarea bilei;
  e)     joc deliberat sau inconştient atunci când instalaţia de ridicat popice nu este aptă pentru recepţionarea bilelor;
  f)      aşteptarea unor anumite bile;
  g)    comportare nesportivă:
  h)    g-a) atunci când jucătorul nu începe sau nu continuă jocul la solicitarea/comanda arbitrului;
  i)      g-b) nerecunoaşterea deciziilor arbitrului;
  j)      g-c) deranjarea sau împiedicarea/obstrucţionarea adversarului;
  k)     g-d) discuţii deranjante cu voce tare, cântat, strigat sau alte lucruri similare;
  l)      g-e) discuţii cu spectatorii;

  m)    
  n)    g-f) ofensarea arbitrului, a tehnicienilor sportivi sau a spectatorilor.                                                                            În cazul unei comportări grosolan nesportive sau foarte necuviincioase cât şi la repetate abateri de la disciplina sportivă, arbitrul trebuie să pronunţe excluderea jucătorului (cu cartonaş roşu). Abaterile de la reguli conform literelor a) ÷ d) şi f) nu vor fi sancţionate în perioada timpului de încălzire.
  o)    6.12.  Timpul de joc pentru fiecare set de 30 de lansări (15 la plin + 15 la izolat) este de 12 minute, depăşirea timpului sancţionându-se cu anularea bilelor nelansate, fără avertisment prealabil. Vezi şi articolul 5.3.2 din ISO-NBC-2013, de la pagina 11 privitor la timpul de joc pentru un set de lansări.              6.13.  Ceasul arbitrului principal indică ora oficială şi timpul de joc, acolo unde automatele nu sunt dotate cu ceas, timpul de joc trebuie să fie vizibil de jucători, antrenori etc.                                                           6.14.  În timpul concursului sportivul nu are permisiunea să părăsească spaţiul de joc, decât cu acordul arbitrului principal, fără a opri ceasul de control al timpului de joc. În cazul unei accidentări evidente (întindere, luxaţie, etc.) ceasul va fi oprit. Sportivul accidentat va relua jocul în intervalul de 10 minute sau se va produce înlocuirea sa cu un jucător de rezervă în acelaşi interval de timp.                                                         Vezi şi articolul 8.6 litera d) din ISO-NBC-2013, pagina 26.  
  p)            6.15.  După începerea jocului dacă datorită unor condiţii deosebite (întreruperea sursei de energie,defecte electronice la aparatele de ridicat, calamităţi, etc) meciul nu se poate termina în ziua respectivă, acesta va continua în ziua următoare la ora oficială, de la situaţia în care s-a întrerupt jocul. Cheltuielile pentru echipa oaspete şi pentru arbitri vor fi suportate de echipa gazdă, în caz contrar se va da forfait echipei gazdă. Divizia A se poate desfasura pe minim 2 piste.                                                                                                                                       6.16.  Dacă în timpul desfăşurării meciului au loc defecţiuni tehnice, timpul maxim acordat remedierilor este de 60 de minute (timp cumulat). În situaţia depăşirii acestui timp se aplică prevederile articolului precedent 6.15.  Dacă în ziua respectivă s-a jucat mai mult de 80% din meci se vor evalua numai seturile de lansări (a câte 30 de bile mixte) complet încheiate. (Vezi şi articolul următor 6.17).   
  6.17.  Dacă nici a doua zi nu se poate continua sau termina jocul arbitrul principal este obligat să consemneze în raportul său tot ce s-a întâmplat şi din vina cui. Comisia de Competiţii va analiza cazul respectiv şi vor lua hotarari care se impun conform REGULAMENTULUI.                                                  6.18.  Dacă la arenele cu  4,  6 sau 8 piste se defectează un aparat in timpul meciului,, defecţiune ce nu poate fi remediată în 60 de minute, arbitrul principal va continua întâlnirea pe 2 sau 4 piste în funcţie de situaţia ivită.  În cazul în care defecţiunea durează mai mult de 15 minute, sportivii vor beneficia de 5 lansări la plin.
   6.19.  În cazul alineatului 2 de la articolul precedent 6.18 sportivul  afectat de defecţiunea de pe pista sa, împreună cu adversarul său direct  de pe pista alăturată (care îşi va opri evoluţia) vor aştepta până se va remedia defecţiunea, după care vor efectua 5 lansări la plin (fără a fi evaluate) iar apoi vor continua lansările până la încheierea setului. Ceilalţi sportivi (de pe celelalte 2 piste – în cazul în care jocul are loc pe 4 piste, sau de pe celelalte 4 piste -  în cazul în care meciul se desfăşoară pe 6 piste) care nu au avut defecţiuni pe pistele lor vor efectua, după ce îşi vor încheia setul de lansări de pe pistele lor, 5 lansări la plin (fără a fi evaluate), odată cu ultimele 5 lansări (bilele 26-30) ale acelor sportivi care au fost afectaţi de defecţiune. Abia după aceea se va efectua schimbarea pistelor pentru continuarea jocului.                                                                                                                                                                      6.20.  Dacă nu se va remedia defecţiunea şi nici alte piste nu sunt puse la dispoziţie, atunci jocul va fi oprit de către arbitru.                                                                                                                                                          a) La oprirea jocului din motive tehnice, vor fi evaluate numai seturile de lansări complet încheiate.   b) Dacă oprirea jocului are loc şi din alte motive, atunci va decide comisia de competiţii.  Vezi si articolul 5.6 referitor la întreruperea şi oprirea definitivă a jocului din ISO-NBC-2013, paginile 14 şi 15.                               6.21.  Întreruperea jocului. Oprirea jocului                                                                                                                       6.22.   Întreruperea jocului                                                                                                                                                           6.23.  Întreruperea la modul general                                                                                                                                            a) datorită următoarelor motive:      descurcarea  popicelor, repararea automatelor de ridicat popice sau din alte cauze tehnice similare, accidentarea unui jucător.                                                                                                   b) datorită unei decizii:                                                                                                                                                  Arbitrul decide la care piste din stânga şi dreapta respectivei piste trebuie oprit timpul.                                           c) trebuie respectat faptul ca întreruperea jocului pe aceste piste să se efectueze doar atunci când prin măsurile necesare înlăturării defecţiunilor, nu deranjează în mod clar jucătorii;  
  d) cazurile în care nu se opreşte timpul;                                                                                                                                Dacă arbitrul nu dispune oprirea ceasului care indică timpul de joc, iar sportivul nu continuă jocul, atunci acest fapt se petrece în detrimentul jucătorului respectiv.                                                                                 e) accidentarea unui jucător;                                                                                                                                                 La prima accidentare a unui jucător, îndrumătorul aduce la cunoştinţă arbitrului principal o problemă medicală. Arbitrul întrerupe jocului pe toate pistele.  În decurs de 10 minute jucătorul accidentat sau jucătorul de rezervă (care îl va înlocui pe cel accidentat) trebuie să continue jocul. La o a doua accidentare sau la alte accidentări ulterioare a unui jucător în această poziţie de start, timpul nu se va mai opri.     
   
      6.24.   Întreruperi de mai lungă durată a jocului

  a)    Continuarea jocului după întrerupere.
  După defectarea pistelor, jocul trebuie reluat după o perioadă de timp adecvată.
  b)    Continuarea jocului pe o altă pistă.
  Dacă defecţiunea ivită nu se poate remedia, atunci jocul trebuie continuat pe o altă pistă, dacă lucrul acesta este posibil.
  c)     Dacă defecţiunea durează mai mult de 15 minute, jocul va continua cu cinci bile la plin (fără evaluarea acestora).
  d)    Consecinţele întreruperilor asupra celorlalţi jucători.

  Jucătorii de pe pistele alăturate îşi vor încheia mai întâi setul de lansări după care pot lansa cinci bile la plin, concomitent cu ultimele 5 bile ale jucătorilor rămaşi în urmă. Abia apoi se va efectua schimbarea pistelor.                                                                                                            Precum şi articolul 6.4 cu referire la evaluarea în cazul unui joc oprit din ISO-NBC-2013, pagina 19.
   6.25.  Evaluarea în cazul unui meci oprit .                                                                                                                        În cazul unei defecţiuni la o pistă care nu mai poate fi remediată şi dacă nu există nici o pistă liberă la dispoziţie, atunci arbitrul va opri jocul si se va astepta 1 ora remedierea acesteia în caz contrar meciul se va desfăşura a doua zi cheltuielile fiind suportate de către gazde (arbitraj , cazare şi masă pentru  echipa oaspete). Daca gazdele refuză plata acestor cheltuieli, arbitrul va da forfait . 
   a)   în cazul opririi definitive a jocului din motive tehnice, vor fi evaluate numai seturile de lansări complet încheiate daca acestea reprezinta  minim  80% din joc.                                                                                b)   dacă oprirea jocului se datorează altor motive, atunci va decide Comisia de competitii.
  CONDIŢII MATERIALE DE ORGANIZARE
   
  7.1.  Dotarea tehnică a arenelor de popice pe care se vor desfăşura jocurile oficiale, trebuie să corespundă articolelor 4.4 şi 4.5 din ISO-NBC-2013 pagina 9, să deţină un Certificat de Omologare în temen de valabilitate, emis de NBC sau F.R.Popice.                                                                                                  
   
                                                                           
   
   
   
    7.2.  În cazul în care fotocelulele nu funcţionează la începutul  jocului şi nu se pot repara sau se defectează în timpul jocului, jocul se va desfăşura, arbitrul principal menţionând acest fapt în raportul său, echipa gazdă primind un avertisment. Dacă nefuncţionalitatea fotocelulelor se repetă după avertisment, echipa în culpă va fi sancţionată cu 500 lei de câte ori acest fapt se repetă. Echipele sancţionate cu amendă şi care nu achită taxa de amendă în termen de 72 de ore la F.R.Popice, se penalizează de fiecare dată cu un punct în clasamentul general. Dacă una sau mai multe fotocelule sunt deteriorate (nu funcţionează) echipa gazdă este obligată să informeze Comisia de Competiţii şi Colegiul Central de Arbitri, cu minim 10 zile înaintea meciului, pentru a delega un al doilea arbitru neutru  din judeţele limitrofe sau din aceeaşi localitate, care să preia rolul fotocelulelor, observând cu mare atenţie lansările jucătorilor.                                                                                                                                                                    7.3.  Pentru posibilitatea urmăririi în permanenţă a evoluţiei scorului, echipele gazdă sunt obligate să asigure o tablă de scris, aşezată într-un loc vizibil, pe care se vor înregistra rezultatele obţinute de jucătorii echipelor. Arbitrii secunzi de la pupitre (sau jucători desemnaţi de ambele echipe) vor înregistra în foile de concurs individuale, rezultatele fiecărei lansări (la arenele de popice care nu sunt dotate cu benzi de înregistrare), rezultatele consemnate pe acestea fiind cele oficiale, în concordanţă cu rezultatele de pe tablă, tabla având prioritate.                                                                                                              7.4.  Sălile de joc vor fi asigurate cu trusă medicală de prim ajutor, termometru de sală, vestiare, duşuri, grupuri sanitare întreţinute în condiţii igienice.                                                                                                                            7.5.  Pentru protecţia sportivilor, tehnicienilor etc. temperatura minimă de desfăşurare a competiţiilor este de + 12° C. Sub această temperatură arbitrul principal nu va admite desfăşurarea competiţiei; echipa în culpă (gazdă) va pierde meciul prin forfait.                                                                                                     7.6.  Orice reparaţie sau remediere ce vor fi efectuate după omologarea arenelor, vor fi anunţate din timp la F.R.Popice. Dacă se constată că pe parcursul campionatului s-au efectuat modificări la piste, scânduri de lansare, rozete, schimbarea materialului de joc (bile, popice) sau nu sunt întrunite condiţiile regulamentare de concurs, arbitrul principal nu va da drumul la joc. Echipele în cauză vor fi sancţionate cu pierderea jocului prin forfait. Înainte de începerea jocului arbitrul principal împreună cu antrenorul principal de la echipa oaspete va verifica condiţiile în care se va desfăşura jocul.                                                         7.7. Indicatii pentru organizatori si pentru arbitri, conform articolului 10.5 din ISO-NBC-2013, pagina 30. 7.8. Sunt acceptate ca materiale de joc (popice şi bile) numai acele popice şi bile care se regăsesc în lista echipamentelor şi dotărilor tehnice admise de WNBA (cu nume de producător şi număr de licenţă), aflate în stare regulamentară de utilizare.
  SISTEMUL DE JOC
  8.1.  Campionatul Naţional pe echipe se va desfăsura în anul sportiv competiţional 2023/2024  după următorul sistem:                                                                                                                                                  Tur în 2023 - retur în 2024, fiecare cu fiecare, odată acasă şi odată în deplasare.                                                    8.2.  Evaluarea jocurilor şi întocmirea clasamentelor                                                                                             8.2.1.  Punctele de set (P.set) la jocul direct, jucător contra jucător în probele pe echipe:                       -  Câştigătorul va primi un punct de set în baza numărului mai mare de popice doborâte (un set = 30 bile mixte; 15 bile la plin si 15 bile la izolat)                                                                                                                        Dacă există egalitate de popice doborâte, se vor acorda câte 0,5 puncte de set fiecărui jucător.                 După încheierea celor 4 seturi de câte 30 bile mixte (în total 120 de lansări), sunt posibile următoarele rezultate de puncte de set: 4 – 0; 3,5 – 0,5; 3 – 1; 2,5 – 1,5; 2 – 2; 1,5 – 2,5; 1 – 3; 0,5 – 3,5 şi 0 – 4.                  8.2.2.  Puncte de echipă (P.ech) la jocurile dintre echipe:

  a)    Compararea directă dintre jucători duce la atribuirea unui punct de echipă, pe baza rezultatelor evaluate în cele 4 seturi de lansări (la echipe cu 6 sportivi se acordă 6 puncte de echipă). Un jucător primeşte un punct de echipă atunci când el a câştigat mai mult de două puncte de set, sau dacă scorul punctelor de set este egal (2 la 2 la seturi), câştigă sportivul care are un număr mai mare de popice doborâte însumate la toate cele 4 seturi de lansări, faţă de adversarul său. În cazul egalităţii atât la numărul de puncte de set (2 la 2) cât şi la totalul numărului de popice doborâte, ambii jucători vor primi câte 0,5 puncte de echipă.
  b)    Echipa care va obţine din total rezultatelor celor 6 jucători un număr mai mare de popice doborâte (p.d.), va obţine în plus 2 puncte de echipă. În caz de egalitate a totalului de p.d. obţinute de ambele echipe, se va acorda fiecărei echipe, câte un punct de echipă;
  c)     După încheierea întrecerii pe echipe, pot fi întâlnite următoarele rezultate: 8 -0; 7,5 – 0,5; 7-1; 6,5 – 1,5; 6 – 2; 5,5 – 2,5; 5 – 3; 4,5 – 3,5; 4 – 4; 3,5 – 4,5; 3 – 5; 2,5 – 5,5; 2 – 6; 1,5 – 6,5; 1 – 7; 0,5 – 7,5 şi 0 – 8.
  8.2.3  Se vor acorda următoarele puncte de clasament:
  ·      echipa cu cele mai multe puncte de echipă = 2 puncte de clasament
  ·      la egalitate de puncte de echipă  (4 – 4) = 1 punct de clasament
    echipa cu cele mai puţine puncte de echipă = 0 puncte de clasament                                                                              

                                                                 

   
  8.2.4  La sfârşitul campionatului (după tur şi retur) dacă va exista egalitate de puncte de clasament între două (sau mai multe) echipe, departajarea în clasament se va efectua în funcţie de numărul de puncte de clasament obţinute în meciurile directe. Dacă egalitatea persistă atunci se vor lua în considerare numărul mai mare de puncte de echipă obţinute în meciurile directe. În continuare dacă şi la acest capitol există egalitate se ia în considerare numărul mai mare de puncte de set obţinute în meciurile directe iar dacă şi după aceste criterii egalitatea persistă, se dă câştig de cauză echipei care are mai multe popice doborâte la izolat şi apoi mai puţine bile goale în meciurile directe.                                        Vezi şi evaluarea pe puncte a meciurilor conform articolului 6.3.1 din ISO-NBC-2013, paginile 16,17si 18.

      FEMININ şi MASCULIN                                                                                                                                                          8.2.5  Echipele clasate pe primele 4 locuri în cadrul Diviziei Naţionale  (după încheierea campionatului ligii 1, prin meciuri tur-retur) au drept de participare la turneul final pentru desemnarea campioanei din ediţia 2023 – 2024.                                                                                                                                                            8.2.5.1  În cazul în care o echipă dintre acestea 4, nu se poate prezenta la turneul final, din motive obiective va plati o amenda de 4000 lei,iar F.R.Popice şi Comisia de Competiţii îşi rezervă dreptul de a invita la turneul final următoarea echipă clasată în campionat şi care va evolua de pe locul IV, indiferent care echipă (din cele patru clasificate) nu se prezintă la turneul final.                                                                                                            8.2.5.2  Turneul final la echipele de seniori   masculin, pentru desemnarea campioanei naţionale ediţia 2023 – 2024, se vor califica primele 4 echipe se va desfăşura în 3 zile dupa modelul cupelor europene intercluburi. La acest turneu toate echipele vor veni cu  puncte din campionat in functie de locul ocupat in sezonul regulat ( 2,0 p,1,5 p,1,0 p si 0,5 p ). In prima zi de concurs se vor disputa jocurile contrascor si se vor acorda puncte la fel ca in CN Echipe.Aceste puncte se vor aduna cu cele din campionat si se va intocmi un clasament .Daca dupa ziua de contrascor doua echipe sunt la egalitate de puncte,echipa care are rezultatul mai mare in prima zi de concurs, are castig de cauza A doua zi de concurs in urma clasamentului rezultat dupa prima zi, se vor juca meciurile semifinale 1-4 si 2-3 . A treia zi vor desfasura finalele( mare si mica) In primul joc vor juca finala mica invinsele din semifinale iar in jocul 2 vor juca finala mare cele care au castigat semifinalele.Înaintea disputării finalelor, se vor trage la sorţi pistele pentru stabilirea echipelor considerate gazde şi a celor considerate oaspete. La turneul final  este obligatorie participarea unui jucător de la categoria U23 sau U18 (care să împlinească vârsta de 15 ani cu o zi înainte de turneu, însă dacă o echipă consideră că are jucători valoroşi de la aceste două categorii de vârstă U23 sau U18 poate să îi folosească fără nici o restricţie, indiferent de numărul acestora înscrişi pe lista de jucători).  La turneul final toate echipele vor participa atat la deschiderea oficiala ,cat si la festivitatea de premiere.                                                                      
                                                   
                                                                     
                                                                   
   
   8.2.5.3 Turneul final la echipe de senioare, pentru desemnarea campioanei nationale editia 2023-2024, se va desfasura în trei zile contrascor. La acest turneu toate echipele vor pleca cu puncte din campionat astfel: locul unu = 2 puncte, locul doi = 1,5 puncte, locul trei = 1 punct, ordinea fiind cea stabilită din campionat. Se vor juca contra scor toate cele trei zile si primul loc va primi 2 puncte, locul doi 1,5 puncte, locul trei 1 punct. In fiecare zi se va intocmi un clasament pentru stabilirea intrarii pe piste in urmatoarea zi. În caz de egalitate între două echipe, echipa clasată mai bine în prima zi a turneului contra scor, va fi prima.Toate punctele obtinute se vor aduna ,iar echipa cu cele mai multe puncte va fi declarata Campioana Nationala.   La turneul final toate echipele vor participa atat la deschiderea oficiala ,cat si la festivitatea de premiere.                                                                                                                                                                    8.2.6  Turneele  finale  la feminin şi masculin se vor  desfăşura pe o arenă neutră omologată international, care se va stabili de F.R.Popice. Echipa câştigătoare în finala mare pentru locurile I – II, se va declara campioană naţională.                                                                                                                                                 8.2.6.1  Cu 30 de minute înainte de începerea jocurilor, echipele trebuie să predea arbitrului principal, lista de start a celor 6 jucători titulari şi a 2 rezerve, inclusiv cu datele complete înscrise pe lista de jucători la fel ca la orice meci din cadrul Campionatului Naţional. Cu 15 minute înainte de începerea jocului, arbitrul principal face cunoscute listele cu jucători ale echipelor.
  TITLURI ŞI PREMII
  9.1. Echipele clasate pe locul I vor fi declarate campioane ale României şi vor primi tricouri de campion, cupe, medalii, diplome şi vor participa la Cupa Mondială.

  9.2 Echipele clasate pe locurile II şi III vor primi cupe, medalii, diplome şi vor participa la Cupa   Europei respectiv Cupa NBC;
  9.3  Echipele clasate pe locul IV vor primi diplome şi vor participala Cupa NBC ;
  9.4  Premiile se vor acorda de către F.R.Popice la câte 10 sportivi/sportive si 2 antrenori.
  9.5  CONDIŢII DE PARTICIPARE
  9.5.1 Cheltuielile de participare pentru etapele din Campionatul naţional, Divizia naţională vor fi suportate de fiecare echipă participantă, iar cele legate de arbitraje de către echipa gazdă.

  9.5.2  La solicitarea în scris a unei echipe, Federaţia Română de Popice poate delega un observator la meciurile respective, cheltuielile urmând a fi suportate de către solicitant.

  9.5.3  Echipele participante la campionatul naţional vor achita la F.R.Popice taxele aferente, sau în contul federatiei: RO54INGB0000999905600913.
  9.5.4  Cheltuielile de organizare la Turneul Final (arbitrii, secretar de concurs beneficiaza de transport, cazare si masă, baremuri, echipele clasate pe primele trei locuri  vor primi tricou campion pentru locul I; medalii, cupe si diploma pentru locurile 1, 2 si 3) vor fi suportate de către echipele finaliste prin taxe de participare care vor fi de 1200  lei pentru fiecare echipă participanta ( conform Anexa nr. 2 )

  DISPOZIŢII FINALE

   Dispoziţiile prezentului regulament se întregesc cu prevederile Statutului Federaţiei Române de Popice, Regulamentul Disciplinar, cu cele ale Regulamentului Sportiv International (ISO-NBC-2013) respectiv Anexa Nr. 1 ; Anexa Nr. 2; Anexa Nr. 3.
  Echipele care vor dori sa joace pe 2 piste,sunt obligate sa-si omologheze arena cu arbitrii acreditati la nivel international.
   
  Conducerile secţiilor de popice ale cluburilor sunt obligate să prelucreze cu toţi sportivii conţinutul prezentului regulament.
   
  Notă: Orice modificare de program,  se va face numai cu acordul Federaţiei Române de Popice.
  Prezentul Regulament a fost aprobat in sedinta de Birou Federal din data de 20.06.2023
   

                                                                           COMISIA DE COMPETITII  
                                                                   Antimirescu Catalin Remus
   
   

 • Strategia Federației Române de Popice

  Popicele este un sport care a funcționat strâns legat de industria romană, astfel că după anii 1990 arenele de popice au dispărut odată cu industria.
              De aceea inițiativele locale în sprijinul popicelor ne bucură și ne oferim tot sprijinul, introducând viitoarele arene de popice în circuitul competițional național și internațional, așa cum sunt cele din Cluj-Napoca și Târgu Mureș, mai ales că în anul 2028 România va fi gazda Campionatelor Mondiale de Popice. Orice activitate cultural sportivă desfășurată în comunitățile locale va aduce un plus de imagine și creștere economică.
  Astfel că, Federația Română de Popice își propune:

  1.  perfecţionarea organizării şi funcţionării sistemului naţional de educaţie fizică şi sport la modul general și pe ramura de sport popice în particular;

  2. promovarea valenţelor cultural-educative ale sportului şi educaţiei fizice, a spiritului de toleranţă şi fair-play în societate, promovarea măsurilor de prevenire, de educaţie şi de sancţionare a actelor de dopaj şi violenţă în sport;

  3. optimizarea activităţilor sportive şcolare în cadrul asociaţiilor sportive şcolare, precum şi în unităţile de învăţământ în care este organizat învăţământul sportiv integrat şi suplimentar prin implementarea popicelor în programa sportivă școlară;

  4. elaborarea unor programe speciale pentru dezvoltarea activităţilor sportive în mediul rural, în corelaţie cu programele naţionale de dezvoltare rurală, reintroducerea in localități cu istorie în jocul de popice prin implicarea mediului de afaceri și a comunităților locale;

  5. mărirea numărului de cluburi afiliate la F.R. Popice;

  6. optimizarea formării şi perfecționarea antrenorilor de popice;

  7. optimizarea formării şi perfecționarea arbitrilor de popice;

  8. utilizarea eficientă şi transparență a fondurilor publice alocate finanţării programelor competițiilor de popice;

  9. construirea de noi baze sportive, precum şi construirea unor baze sportive moderne pentru centrele naționale de pregătire şi pentru loturile naţionale reprezentative;

  10. dezvoltarea relaţiilor şi schimburilor internaţionale în domeniul popice.

  Condiţii generale de aplicare a strategiei
  • implicarea societăţii civile, integrarea tuturor membrilor comunităţii locale în acţiunile de promovare a sportului popice;

  • promovarea valorilor democraţiei, integrităţii, spiritului de fair-play, respectului, egalităţii, nediscriminării;

  • transparenţă în alocarea fondurilor financiare; participarea cluburilor sportive la licitaţii de programe pentru calendarul anual sportiv;

  • stimularea excelenţei în popice, creşterea numărului de sportivi de înaltă performanţă cu rezultate remarcabile;

  • încurajarea parteneriatelor între şcoli, licee, consilii locale, asociaţii sportive în vederea dezvoltării sistemului naţional de popice prin modernizarea, construirea şi întreţinerea bazelor sportive, precum şi prin organizarea şi dezvoltarea unor acţiuni/competiţii care să contribuie la îmbunătăţirea stării generale de sănătate şi a promovării performanţei şi spiritului de fair-play;

  • extinderea participării copiilor şi tinerilor la activităţile sportive organizate în cadrul sistemului preuniversitar şi universitar, precum şi la acţiunile între comunităţi;

  • promovarea tipului de educaţie prin sport, prin promovarea mişcării şi cultivarea gustului pentru participare la competiţie în familie ca mijloc de dezvoltare individuală şi de combaterea a efectelor nocive ale sedentarismului şi lipsei de mişcare, a criminalităţii şi a consumului de substanţe interzise;

  • combaterea şi prevenirea dopajului în sport;

  • prevenirea şi combaterea violenţei în sport;

  • afirmarea valorilor etice, a imaginii sportului şi a publicităţii sportive;

         Strategia în domeniul sportului prin popice are ca scop responsabilizarea individului şi includerea în cadrul sistemului său valoric referenţial a educaţiei prin sport şi cultivarea mişcării şi a exerciţiilor fizice ca mijloace de dezvoltare psiho-somatică.

FRP

Federația Română de Popice