Adunare Generala Anuala si Adunare Generala de Alegeri in 30.03.2017

Adunare Generala Anuala si Adunare Generala de Alegeri in 30.03.2017

In conformitate cu Statutul Federatiei Romane de Popice cap.VIII, art.31.1.(a) si in baza Hotararii

Prezidiului Federal nr. 08 din 13.02.2017, se convoaca Adunarea Generala Anuala si Adunarea Generala de

Alegeri pentru data de 30.03.2017 la ora 10:00, la sediul MTS, str. Vasile Conta nr. 16, etajul VIII, sala

Gheorghe Hagi.

În situaţia în care AGA si AGA de Alegeri nu se constituie din lipsă de cvorum, se convoacă AGA si

AGA de Alegeri in data de 30.03.2017 la ora 11,00 la sediul MTS, str.Vasile Conta nr.16, etajul VIII, sala

Gheorghe Hagi.

I.Adunarea Generala Anuala si Adunarea Generala de Alegeri va avea urmatoarea ordine de zi.

A.

1. Aprobarea afilierii-dezafilierii la F.R. Popice a unor structure sportive nationale.

2.Raport cu privire la activitatea desfasurata de F.R. Popice pe anul 2016 si indeplinirea obiectivelor.

3.Raport cu privire la activitatea desfasurata de Prezidiu Federal de la alegeri si pana in present.

4. Raport cu privire la executia bugetara pe anul 2016.

5. Raport pe anul 2016 al cenzorului federatiei.

6. Aprobarea bugetului federatiei pe anul 2017.

7. Aprobarea planului de activitate pe anul 2017 si a strategiei de dezvoltare pe perioada 2017-2020.

8. Aprobarea cuantumului cotizatiilor si taxelor percepute de federatie.

9.Discutii.

B.

1.Alegerea noului Prezidiu Federal format din 7 membrii conform statutului art. 32 si art.32.1. si anume:

un presedinte, un vicepresedinte si 3 membrii, de cetatenie romana, precizand conform statutului art.

31.4.(c) si art. 31.5. “poate fi ales un reprezentant al unei singure structuri sportive affiliate”, la care se

adauga ca membrii de drept, secretarul general si antrenorul federal in conformitate cu statutul art. 31.9.

2.Alegerea Comisiei de Apel si a Cenzorului federatiei.

II. Structurile sportive afiliate conform statutului art.31.5, vor trimite listele cu propunerile de funcţii;

pentru presedinte, vicepresedite, si membrii, acestea vor fi insotite de prezentarea activitatii candidatilor,

confirmarea acceptarii, curriculum vitae al fiecaruia, aceste propuneri se vor face in scris pana la data de

10.03.2017 respectand cerintele. Propunerile primite dupa data sus mentionata sau cele facute in Adunarea

Generala de Alegeri nu vor fi luate in consideratie. Toate persoanele propuse indiferent de functie trebuiesc

sa fie prezente in sala.

Vor participa cu drept de vot, reprezentanti desemnati de catre conducerile structurilor sportive

affiliate la federatie, conform principiului un membru = un vot.

Participanti la Adunarea Generala Anuala si Adunarea Generala de Alegeri vor prezenta; o copie

C.I. si o delegatie scrisa din care sa reiasa investirea cu drept de vot a persoanei respective, in lipsa

delegatiei nu are drept de vot la lucrarile Adunarea Generala Anuala si Adunarea Generala de Alegeri.

Asteptam cu incredere propunerile dumneavoastra pentru a fi centralizate si a va informa in timp util.

Cu stima si respect,

Secretar General

Constantin Ioan STAMATESCU

Convocator AGA 2017