Anunt

Anunt

Federatia Romana de POPICE anunta scoaterea la concurs a unui post vacant, referent- studii superioare, în următoarele condiţii:

1. Data desfăşurării concursului: 03.02.2017 ora 10,00 proba scrisa, va avea trei subiecte:

a) Regulamente de organizare si functionare ale Federatiei.

b) Regulamente de joc (pe echipe, probe individuale si Cupa Romaniei)

c) Statutul Federatiei si organizarea competitiilor nationale.

Bibliografia se gaseste pe site-ul federatiei, www.federatie-popice.ro sau la Federatie.

In data de: 06.02.2017 ora 11,00 proba de interviu.

2. Locul desfăşurării concursului :

Sediul Federatiei din Bucuresti, sector: 2, strada: Vasile Conta, nr 16, et. 6, camera: 619-620

3. Condiţii de înscriere şi participare la concurs

• cetăţenie română;

• studii superioare absolvite cu diploma de licenta;

• cunostiinte calculator temeinice (Office);

• Permis conducere auto, vorbitor de limba germana (categoria B constituie un avantaj);

• să nu fi suferit condamnări pentru săvârşirea unor infracţiuni care conduc la incompatibilitate cu exercitarea funcţiei;

• stare de sănătate corespunzătoare.

 4. Acte necesare pentru înscriere şi participare la concurs :

• cerere de înscriere şi participare

• copie după actul de studii

• copie după actul de identitate

• cazier judiciar în original

• curriculum vitae

• copie după carnetul de muncă (daca este cazul), sau adeverinta cu vechimea in munca

• adeverinţă medicina muncii în original

Relatii suplimentare la sediul federatiei si la nr. de telefon : 0318056159 sau 0723795256

Afisat astazi 12.01.2017